Hiroshimadagen – bön för fred

Sedan många år har Lunds domkyrkoförsamling en tradition av att uppmärksamma Hiroshimadagen med en bön för fred. Vi har under åren samarbetat med Svenska Freds Malmö/Lund avdelningen om denna bön. Årets fredsbön anordnades den 6 augusti i Lunds domkyrka och inbjuden talare var Anders Romelsjö. Hans tio minuter långa tal fokuserade på kärnvapensituationen och knöt samman några bibliska berättelser med arbetet för fred. Middagsbönen samlade cirka 30 deltagare och innehöll även musik, bibelläsning och bön. Men Romelsjös medverkan har väckt kritik och frågor.

Vi konstaterar att vi inte gjort en tillräcklig bakgrundsundersökning i samband med valet av gästtalare och beklagar detta djupt. Eftersom frågor om vår hållning när det gäller kriget i Ukraina väckts i sociala medier vill vi betona att vi ställer oss bakom Act Svenska kyrkans stöd till Ukraina och tar starkt avstånd från Rysslands angrepp på Ukraina. Med alla goda krafter vill vi verka för fred och främja ett samtal om hur evangeliet kan ge oss kraft att tro på och arbeta för fred.