För stora och små i jul

GUDSTJÄNSTER OCH KONSERTER
FÖR STORA OCH SMÅ I JUL

17 december kl. 10.00
LILLA JULORATORIET
Konsert med Bachs älskade verk i en
form med läsningar för både små och
stora lyssnare.

17 december kl. 11.00
18 december kl. 13.00
22 december kl. 11.00
VISNING AV JULKRUBBAN
I en dramatiserad visning av Domkyrkans
julkrubba får vi följa händelserna
i Betlehem den allra första julen.

23 december kl. 13.00
JULGUDSTJÄNST VID KRUBBAN
Vi samlas vid Domkyrkans julkrubba
för en barnanpassad gudstjänst.

24 december kl. 11.00
BARNENS JULGUDSTJÄNST
Julaftonens gudstjänst för barn med en
dramatisering av julens händelser. Våra
mest omtyckta julpsalmer sjungs