Absiden 2019 – högkorets efterlängtade uppfräschning

90 år av sot och damm har tagits bort – nu glimmar guldet åter i Domkyrkans absidmosaik!

I januari 2019 satte en omfattande uppfräschning av Lunds domkyrkas högkor igång. Arbetet pågick i åtta veckor, och bland annat rengjorfes den stora absidmosaiken av Joakim Skovgaard med hjälp målerikonservatorer i en 25 meter hög lift. Detta har inte gjorts sedan mosaiken färdigställdes för nära 90 år sedan.

Projektet har sitt ursprung i ett behov av en uppdaterad förvaring av kyrkans textilier. Dessa förvaras i högkoret mellan altare och altarskåp och bakom altarskåpet från 1300-talet. Lösningen som planerats och utretts sedan 2015, blev att flytta altarskåpet och muren det vilar på, knappt två meter åt väster, för att få en större sammanhängande yta för förvaring.

I samband med dessa arbeten, som innebar att koret och södra kapellet stängdes av för allmänheten, tog man tillfället i akt att se över, rengöra och vid behov konservera mosaik, väggar, golv och altarskåp. Ett 20-tal hantverkare och konservatorer med olika expertis var engagerade i arbetet – från målerikonservatorer och lyftexperter till smeder, stenmästare och snickare. Alla med förståelse för den varsamhet om och respekt för konst- och arkitekturhistoriskt värdefulla föremål och byggnadsdelar som ett ett arbete i Lunds domkyrka kräver.

Kyrkan höll öppet som vanligt och tiderna för det 20-tal gudstjänster som firas varje vecka, påverkades inte. Gudstjänsterna som vanligtvis firas i högkoret firades på annan plats i Domkyrkan.

Renoveringen har en egen Facebooksida! Där uppdaterar vi med information och bilder medan arbetet fortskrider. Följ oss!

 

Kontaktpersoner

 

Fakta

  • När: Arbetet startade v. 5, den 28 januari, och utfördes i etapper fram till 28 mars 2019.
  • Vad gjordes: Nedtagning av stenfundamentet under altarskåpet, uppmurning av på ny plats. Lyft och flytt av altarskåp, rengöring av altarskåp och eventuell konservering, rengöring av mosaik och väggar i absiden (den halvcirkelformade utbyggnaden längst i öster). Nedtagning renovering av fönster i södra kapellet, översyn och invändig rengöring och av målade fönster i högkoret.
  • Finansiering: Arbetet bekostades av Domkyrkans egna medel, som förvaltas av Domkyrkorådet för att säkra att Domkyrkan bevaras för framtiden, samt av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som är statliga medel.
  • Om mosaiken: Mosaiken i absidvalvet föreställer Kristi återkomst och är skapad av den danske konstnären Joakim Skovgaard 1925-1927. Materialet består huvudsakligen av glasmosaik från Venedig och bitar av naturfärgad sten.
  • Om Altarskåpet: Föreställer Maria och Kristus omgivna av 40 helgon. Altarskåpet donerades till Domkyrkan av Ide Pedersdatter Falk år 1398. Altarskåpets bredd är över sju och en halv meter och dess höjd är två meter. Ursprungligen var skåpet målat och det fanns ytterligare en flygeldörr på varsin sida.