Agneta Hemert och Håkan Bengtsson ställer ut i kryptan

Lundakonstnärerna Agneta Hemert och Håkan Bengtsson utforskar tystnaden i sommarens utställning i Domkyrkans krypta. De upplever båda att tystnaden är mer och mer sällsynt i vår tid. Samtidigt som tystnad är också ett mångbottnat begrepp att ta sig an – den är inte bara enkel, utan även utmanande.

– Jag kan nästan säga att tystnaden och meditationen är del av min konstnärliga praktik. Själva ordet tystnad är visuellt vackert, det var också viktigt för mig när vi valde titel, säger Agneta Hemert.

Agneta Hemert och Håkan Bengtsson har varit kollegor under lång tid, och de hade båda tidigare ateljéer i Paviljong 5 på Sankt Lars-området.  I dag håller Agneta till i Fröfabriken i Landskrona och Håkan arbetar fortsatt med Lund som bas. För första gången gör de nu en gemensam utställning.  Agneta Hemert visar måleri och teckning på plastfilm samt objekt, medan Håkan Bengtsson presenterar träskulpturer och måleri.

Utställningen är skapad just för kryptan.  Konstnärerna har regelbundet besökt rummet för att ha kryptan som en partner i processen och för att hitta samspelet mellan verk och rum.

Det finns också en del förutsättningar som är speciella för en utställning i kryptan. Håkan Bengtsson betonar vikten av att det är ett öppet rum som alla kan besöka, och för Agneta Hemert är det centralt att det är ett icke-kommersiellt rum.

– Konstverken ska komplettera, inte ta över kryptan. Här gäller det också att avstå och ta bort för att behålla kryptans stämning. Verken ska framträda när besökaren vandrar i rummet, inte ta över, säger Håkan Bengtsson.
Utställningsperiod
Utställningen öppnar med vernissage lördagen den 16 juli kl. 10.30 och pågår fram till och med den 28 augusti. Parallellt med utställningen i kryptan ställer Håkan Bengtsson och Agneta Hemert också ut på Väggen i Domkyrkoforum.

Pressträff
Medier hälsas välkomna till pressvisning i Domkyrkans krypta torsdagen 14 juli 10.00. Konstnärerna och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand medverkar.
För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se