Röster i valven – Historia

Många människor har bidragit till att Domkyrkan ser ut som den gör. Vissa personer har dock lämnat större avtryck än andra, både i, på och utanför Domkyrkan.

Det började med en vikingakung och med åren växte Lund till en viktig religiös och politiskt plats i Skåne och Danmark, vilket gjorde att många prominenta och inflytelserika personer besökte staden och till och med flyttade hit. När universitetet sedan startade i Lund fick staden ytterligare en attraktiv dragningskraft.

Under rundturen får vi möta färgstarka personer som rört sig i Lund och Domkyrkan och som på olika sätt bidragit till stora som små detaljer i kyrkobyggnadens exteriör och interiör. Möt kungar, fruar och biskopar från medeltid till nutid.

Efter visningen får gymnasieklassen med sig diskussionsfrågor med kopplingar mellan visningens historiska personer och till dagsaktuella frågor, grundskoleklassen får göra vapensköldar.

Välkommen till en visning där vi utifrån de personliga mötena får veta mer om Domkyrkan och Lunds historia.

Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter

Tid Under hela året

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
1000-talet Vem var Sven Tveskägg och vad gjorde han?

Vad hade Uppåkra för relation till Lund?

Hur stort var dåvarande Danmark?

 

Historia

Religion

Geografi

1100-talet Vem var Donatus?

Hur var domkyrkobygget som arbetsplats?

Vilka ser vi på den södra väggens relief?

Vilken betydelse har Knut den helige för Lunds domkyrka?

 

Historia

Religion

1200- talet Vad fick ärkebiskopen Andreas Sunesen uppleva på sitt korståg i Tallin?

Vad var Domskolan?

 

Historia

Religion

1300- och

1400-talet

Vem var fru Ide Pedersdotter Falk och vad gjorde hon för Domkyrkan?

Vad ser vi på altartavaln?

Vad har korstolarna för betydelse?

När besökte Erik av Pommen Domkyrkan och varför?

Historia

Religion

1500- talet Vad gjorde fru Görvel Fadersdotter Sparre i Lund?

Vad hände vid hennes sons begravning?

När var reformationen i Skåne?

Historia

Religion

Samhällskunskap

1600-talet Vem var Peder Winstrup?

Vad skedde vid Slaget i Lund?

När grundades Lunds universitet?

Historia

Religion

 

1800-talet Vilken betydelse hade familjen Thomander för staden?

Hur var det att vara Emelie Thomander, fru till biskopen?

Historia

Religion

Idag Vad berättar biskopslängden för oss?

Vem är biskop Johan Tyrberg?

Vem är ärkebiskop Antje Jackelén?

Historia

Religion

Samhällskunskap