Upplyst och belyst för El- och energiprogrammet

Belysningsteknik genom århundraden från soluppgång  till KNX- system.

Det gick att göra mycket utan el under 1000- talet vilket också var en förutsättning för att ge Domkyrkan ljus men också rätt belysning på de specifika platser i rummet som man önskade belysta. Med solen och det naturliga ljusets hjälp kunde man få altare att lysa upp exakt det tider och datum man önskade. Genom fönsternas placering bildas skuggspel som ger illusionen om att stenen rör på sig.

Under 1800-talet vill man ha gas för att lysa upp byggnaden, i mitten av 1950 talet byggs golvvärme in och en stor elcentral installeras i kyrkobyggnaden.

Välkommen till en visning där vi med ljusets hjälp tar oss från små romanska fönster och 1100- talet till 2000-talet och 900 st. LED-lampor. Från klockringning med människokraft till datorstyrda system.

Ålder Gymnasiet

Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter

Tid Under hela året

 

Ur GY11: I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Grundandet När började Domkyrkan byggas

Hur såg interiören ut?

Hur fungerade belysningen i byggnaden?

Historia

Religion

 

Bygget Vilka olika yrkesgrupper behövdes för att bygga upp Lunds domkyrka?
Var kom alla arbetare ifrån?Hur fick man material till bygget?Var fick man alla verktyg ifrån?
Teknik

Matematik

Samhällskunkskap

Historia

Kryptan Vad är den matematiskan modulen?

Hur skiljer sig ljuset i kryptan idag från 1200-talet?

Varför finns det ett romanskt fönster nere i kryptan?

Hur faller solljuset på kolonnerna?

 

Teknik

Matematik

Religion

Historia

 

Ljuset Var har vi de olika vädersträcken?

Varför är den öst-västliga riktningen viktigt?

Hur är fönsterna placerade?

Varför har vi lampor och inte bara stearinljus idag?

 

Fysik

Teknik

Religion

Elektroteknik

Kyrkorummet Hur ser ljuset i Domkyrkan ut idag?

Vad behövs i kyrkorummet vad gäller belysning?

Hur förhåller man sig till interiören?

 

Teknik

El- och ljudanläggning

Elektronik

 

Idag Hur arbetar elektrikern idag?

Praktiska lösningar i en gammal kyrkobyggnad?

Hur mycket el behövs en dag?

Var finns det bäst lux och varför?

Teknik

Elektroteknik