Visning: Byggd av ljus och sten

I sommar introducerar Domkyrkan en ny visning inspirerad av Max IV-invigningen: ”Byggd av ljus och sten – om ljusets och stenens symboliska betydelse för kyrkobyggnaden”.

– Jag var på ett möte där man pratade om Max IV, som ju handlar mycket om ljus. Då tänkte jag varför inte ta upp ljuset i Domkyrkan under en visning, hur man till exempel byggde med tanke på hur ljuset skulle falla, säger Domkyrkans guide Anita Larsson.

Andra exempel på ljusets betydelse för Domkyrkans utformning är kolonnernas placering och utseende, men också förekomsten av ett strålgångsfönster i Domkyrkan.

– Jag kommer också att ta upp fönsternas placering i mittskeppet och hur den stora mosaiken är placerad så att solljuset faller på den vid speciella tillfällen, säger Anita Larsson.

Tider:
onsdag 22 juni kl 16.00
onsdag 29 juni kl 16.00
onsdag 6 juli kl 16.00
onsdag 13 juli kl 16.00
söndag 7 augusti kl 15.00