År 2023 firar Domkyrkan 900-årsjubileum

Domkyrkan 900 år

År 2023 är ett jubileumsår i Domkyrkans historia eftersom kryptans östra altare invigdes 1123. Detta 900-årsjubileum kommer att firas från och med nu och fram till år 2023. Domkyrkorådet, i nära samarbete med Lunds universitet, har tagit initiativ till ett forskningsprojekt vars syfte är att få fram ny kunskap om Domkyrkan och dess historia.

För första gången på många år kommer forskare inom arkeologi, konsthistoria och teologi att specifikt arbeta med Lunds domkyrka. Den scanning som gjorts av hela Domkyrkan ger nya möjligheter, och det finns också undersökningar från andra europeiska kyrkor och kyrkomiljöer som kan kasta ljus över Domkyrkan. Studiet gäller såväl det materiella som det immateriella kulturarvet, katedralen byggs av sten men också av musik och liturgi.

– Nästan varje år hittar vi något nytt i den 900 år gamla kyrkan, därför blir hon aldrig gammal, säger Håkan E Wilhelmsson, projektledare för Domkyrkan 2023 och tidigare domprost i Lund.

Fram till år 2023 kommer Domkyrkans historia även att presenteras genom olika pedagogiska program och seminarier. 2019 är fjärde gången firandet äger rum, och då blir det med 1000-tal och 1100-tal i fokus. Programmet för Familjedagen den 31 augusti 2019 hittar du här.

PROGRAM

Söndag den 1 augusti 2019

  • 11.00 Högmässa, Håkan E Wilhelmsson projektledare för Domkyrkan 2023, predikar. Lena Sjöstrand är celebrant. S:t Laurentii kammarkör sjunger under ledning av Robert Bennesh som också spelar orgel.
  • Efter mässan kaffe i Domkyrkoforum.
  • Föredrag i Hörsalen i Domkyrkoforum om Domkyrkans tidigaste tid.
  • 13.00 Lund på 1000-talet Björn Magnusson Staff, arkeolog och museolog
  • 13.30 Vad gjorde de tidigaste prästerna i Lund, Bertil Nilsson, professor i kristendomens historia.
  • 14.30 Visning i Domkyrkan, Melissa Isla Venegas, domkyrkoguide.

För mer information:
Håkan E Wilhelmsson, projektledare, 0739-80 98 00, hakan.wilhelmsson@svenskakyrkan.se
Maria Johnsson, församlingspedagog, 046-71 87 34, maria.johnsson@svenskakyrkan.se