Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo. Första advent 2011 invigdes huset och Domkyrkoplatsen, som är gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte Lund.

Samma år fick Carmen Izquierdo och Charlotte Lund Lunds stadsbyggnadspris. I november 2012 tilldelades Domkyrkoforum två stora pris; Region Skånes arkitekturpris samt Sveriges mest förnäma arkitekturpris, Kasper Salin-priset.

Domkyrkoplatsen binder samman Domkyrkan och Domkyrkoforum, men är också en vacker plats med ett eget värde. Alla gatstenar och granithällar kommer från Bjärlöv i norra Skåne. Trappor och murar samt trapporna vid huvudentrén till Domkyrkan, är från Bohusgranit.

Diskussioner om ett besökscentrum vid Lunds domkyrka pågick under många år. 2003 blev planerna konkreta när domkyrkorådet anordnade en arkitekttävling. 353 bidrag kom in till tävlingen som vanns av Carmen Izquierdo och hennes förslag Portal och Atrium.

I maj 2004 gick domkyrkorådet ut med en anbudsförfrågan, men byggmarknaden var överhettad och ingen byggare intresserad. Projektet fick läggas på is fram till 2009. Då
fick Carmen Izquierdo uppdraget att utveckla sitt förslag.

Sommaren 2010 kom bygget igång och startade med en schaktning av området, övervakad av Kulturen. Under Domkyrkoforum ligger ett medeltida kulturlager, skyddat av en tjock grundplatta. Den 26 augusti göts en tidskapsel – en mässingslåda med ett antal ting typiska för vår tid – in i grundplattan. Kanske kommer den att hittas av en framtida arkeolog?

Besök Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är öppet i princip varje dag. På torget kan du ta en kopp rättvisemärkt kaffe, läsa en bok, se konstutställningar på Väggen, hitta information via våra dataskärmar eller se filmen om Domkyrkan.

Boka Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är ett populärt konferenscentrum mitt i Lund. Här kan du arrangera större konferenser och mindre seminarier.

Welcome to the Cathedral Forum

The Cathedral Forum was designed by architect Carmen Izquierdo.The Cathedral Forum and the Cathedral Square in front of it, which was designed by landscape architect Charlotte Lund, was inaugurated on the First Sunday of Advent 2011.

Möt arkitekt Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo vann arkitekttävlingen om ett nytt besökscentrum vid Lunds domkyrka redan 2004. 2011 invigdes hennes Domkyrkoforum.

Möt landsskapsarkitekt Charlotte Lund

Domkyrkans varma sydvästvägg är många lundabors favoritplats. Här älskade också landskapsarkitekten Charlotte Lund att sitta och hennes gestaltning av Domkyrkoplatsen vill inge samma känsla.