Om Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo. Första advent 2011 invigdes huset och Domkyrkoplatsen, som är gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte Lund.

Samma år fick Carmen Izquierdo och Charlotte Lund Lunds stadsbyggnadspris. I november 2012 tilldelades Domkyrkoforum två stora pris; Region Skånes arkitekturpris samt Sveriges mest förnäma arkitekturpris, Kasper Salin-priset.

Domkyrkoplatsen binder samman Domkyrkan och Domkyrkoforum, men är också en vacker plats med ett eget värde. Alla gatstenar och granithällar kommer från Bjärlöv i norra Skåne. Trappor och murar samt trapporna vid huvudentrén till Domkyrkan, är från Bohusgranit.

Från vision till verklighet
Diskussioner om ett besökscentrum vid Lunds domkyrka pågick under många år. 2003 blev planerna konkreta när domkyrkorådet anordnade en arkitekttävling. 353 bidrag kom in till tävlingen som vanns av Carmen Izquierdo och hennes förslag Portal och Atrium.

I maj 2004 gick domkyrkorådet ut med en anbudsförfrågan, men byggmarknaden var överhettad och ingen byggare intresserad. Projektet fick läggas på is fram till 2009. Då
fick Carmen Izquierdo uppdraget att utveckla sitt förslag.

Sommaren 2010 kom bygget igång och startade med en schaktning av området, övervakad av Kulturen. Under Domkyrkoforum ligger ett medeltida kulturlager, skyddat av en tjock grundplatta. Den 26 augusti göts en tidskapsel – en mässingslåda med ett antal ting typiska för vår tid – in i grundplattan. Kanske kommer den att hittas av en framtida arkeolog?