Möt arkitekt Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo vann arkitekttävlingen om ett nytt besökscentrum vid Lunds domkyrka redan 2004. 2011 invigdes hennes Domkyrkoforum under festliga former och nu strömmar besökarna till.

– Det är fantastiskt att Domkyrkoforum är färdigt. Byggarna har gjort ett otroligt bra arbete och jag är stolt över förtroendet jag har fått av domkyrkorådet. Det här huset har fått mycket kärlek av många. Nu hoppas jag verkligen att människor ska trivas, säger hon.

Varje hus har en grundidé, ett eget uttryck. Gestaltningen av Domkyrkoforum strävar efter att inordna byggnaden i stadsmönstret, samtidigt som huset får en egen och distinkt identitet. Det ursprungliga tävlingsförslaget hade mottot ”portal och atrium” och de tankarna finns kvar i det nya förslaget. Det ska vara en inbjudande arkitektur, som skapar intressanta yttre och inre rumsekvenser och blir som en portal till själva Domkyrkan.

Domkyrkoforum är tänkt som ett komplement till Domkyrkan. Byggnaden är ett tydligt samtida tillägg med intresseväckande arkitektur, samtidigt som det genom sitt tillbakadragna förhållningssätt i stadsbilden ska spela en återhållen roll i förhållande till kyrkan. Just nu har Domkyrkoforum en lite spektakulär framtoning med sitt guldskimrande yttre, men detta kommer att förändras när fasaden oxiderar till en djup kopparbrun ton.

– Jag inspirerades mycket av omgivningarna och de oregelbundna och småskaliga stadsrum som ligger runt omkring. Sedan har jag förstås inspirerats av Domkyrkan själv och av verksamheten. Lanterninen mot Domkyrkan till exempel, fungerar som en signalerande gest om byggnadens entré. Samtidigt bildar den inifrån en kikare där du kan titta upp mot kyrkans torn, säger Carmen Izquierdo.

Lanterninen mot Domkyrkan markerar byggnaden sett från kyrkans entré och leder in genom entrégatan till Domkyrkoforums entrétorg. Mot Kyrkogatan formas ett skärmtak som fullföljer arkenhusets takfall och länkar samman arkenhuset med bankenhuset samtidigt som ett nytt tillbakadraget stadsrum skapas mellan byggnadens nya fasade gavlar. Mot kungsgatan skapar byggnadens diagonalformer ett speciellt gårdsrum, för att sedan svänga undan och bereda plats framför Liberiet.
– Byggnadens volym ger spännande yttre rum. De nya stadsrummen blir på så vis en del av den rumsliga upplevelsen när du besöker Domkyrkoforum, säger Carmen Izquierdo.

Materialvalet utgörs av betong, glas och fasadplåt. Carmen Izquierdo vill att byggnadens yttre ska karaktäriseras av enkelhet och enhet. Samtliga ytterväggar och tak kläs med mässing, ett naturmaterial som ger en rik och levande yta och som gör att huset åldras in i stadsbilden. Enkla och sammanhållna glaspartier kompletterar mässingsytorna.

Invändigt är huset gjutet i betong mot brädform. Upplevelsen av materialets tyngd kontrasterar vackert mot tomrummet som fylls med ljuset som faller in genom fasad- och taköppningar.
– Jag hoppas att det blir en inspirerande och inbjudande miljö för verksamheten och att byggnaden uppfyller dess behov. Man kan nog säga att jag gjort mitt drömprojekt med tanke på det förtroende som jag har fått av domkyrkorådet och det positiva samarbetet som har funnits mellan alla inblandade i processen: byggherre, brukare, konsultgrupp och byggare. I framtiden hoppas jag få rita fler offentliga hus som används av allmänheten.

Carmens favoritrum är hörsalen och entrétorgets atrium. Hon tycker också mycket om personalrummet på andra våningen. Därifrån har man en fin utsikt över kyrktornen bakom Arkenhusets fasad mot Lilla kyrkogatan.