Charlotte Lund gestaltade Domkyrkoplatsen
Domkyrkoplatsen - en utmaning att formge

Domkyrkoplatsen: Vacker, spännande och med eget värde

I samband med att Domkyrkoforum projekterades och byggdes vid Domkyrkan blev det också viktigt att omgestalta den öppna platsen som skulle komma att binda samman Domkyrkan, Liberiet och Domkyrkoforum. Uppdraget gick till landskapsarkitekt Charlotte Lund. När Domkyrkoforum öppnades november 2011 hade även Domkyrkoplatsen fått en ny gestaltning. Staden Lund fick ett nytt urbant torg med plats för både spontana möten och konstnärliga händelser. Platsen erbjuder trygghet och en öppning mot det som är större. Mellan huskropparna kan man se upp mot den vida himlen, uppleva färgspelet tidiga morgnar och om natten månen och stjärnorna.

Den 13 november 2016 avled Charlotte Lund. Vi vill tacka för allt hon gjort och betytt för Lunds domkyrka. I artikeln som följer kan vi läsa om hennes tankar om arbetet med Domkyrkoplatsen.

”Jag ville göra en gestaltning som är värdig den fantastiska katedralen”

Domkyrkans varma sydvästvägg är många lundabors favoritplats. Här älskar också landskapsarkitekten Charlotte Lund att sitta och hennes gestaltning av Domkyrkoplatsen vill inge samma känsla.

Platsen runt Domkyrkan och Domkyrkoforum har som uppdrag att binda samman de sinsemellan helt olika byggnaderna. Samtidigt ska det vara en vacker och spännande plats med ett eget värde. Charlotte Lund fick ta hänsyn till historiska, kulturella och praktiska aspekter.
– Jag ville göra en gestaltning som är värdig den fantastiska katedralen. Domkyrkan har stor betydelse även för dem som inte ser sig som religiösa. Min utformning av området runt omkring ska vara lika enkel, avskalad och ljus som Domkyrkan är inuti.

Marken runt Domkyrkan hade tidigare ingen sammanhållen gestaltning utan bestod av olika delar. Kullerstensytan framför Domkyrkan var omöjlig att gå på och cyklister kom svischande ner för backen från Lundagård. Charlotte har lagt ner mycket tid på att analysera områdets höjdförhållanden och material. Vattenavrinning och belysning måste fungera, det gäller att följa alla riktlinjer och bestämmelser och se till så att gestaltningen passar in i det befintliga stadsrummet.
– Zettervalls trottoar, som plattan runt Domkyrkan kallas, har fått styra valet av granithällar. De är också lätta att gå på. Vi har anlagt trappor runt planen på Domkyrkans framsida för att det ska finnas en ordentlig plats att samlas på. Den som vill kan ställa sig på det lilla stenpodiet.

Tre månader tog det för Charlotte ta fram ett förslag på gestaltning av Domkyrkoplatsen. Därefter har bygghandlingar tagits fram av Charlotte och hennes medarbetare Viveca Sennmalm och Jannica Railo på Ateljé Landskap. Resultatet av allt förarbete har blivit ett torg som inbjuder till upptäcktsfärd och vandring. Stenarna av grå granit glittrar i solen. Siktlinjen från Klostergatan mot Liberiet blir fri och tanken är att människor på ett naturligt sätt ska landa på Domkyrkoplatsen, hjärtat i Lund. Du kan vandra in mot pilgrimskorset i labyrinten vid Liberiet, följa gatstenar i mässing som är utplacerade som ett stjärnfall in mot Domkyrkan, runda det lilla vattenspelet och känna på vattnet, för att till sist nå fram till sittbänkarna under magnoliaträden invid Domkyrkoforum.

– Jag har placerat sittplatser på ställen där du kan vända ansiktet mot solen och samtidigt njuta av anblicken av Domkyrkan eller Domkyrkoforum. Domkyrkan ska belysas på ett effektfullt och mjukt skimrande sätt, vilket gör den synligare i stadsbilden. Vid sittbänkarna under magnoliaträden ska vi ha ljusslingor. Sitter du där ska det kännas som om du svävar. Jag hoppas att Domkyrkoplatsen ska bli ett självklart område som människor vill använda.