Döpas som konfirmand eller vuxen

Alla blir inte döpta som barn. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns för dop, och det är aldrig för sent för att döpas.

För att bli konfirmerad måste man vara döpt, därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen.

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?
Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Vad kostar ett dop?
Det kostar ingenting att bli döpt. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Dro in-dop
Lunds domkyrka erbjuder även drop in-dop. Läs mer om det här!

Samtal och fördjupning

Vidar döptes som vuxen