Frågor och svar om dopet

Måste man ha särskilda kläder när man döps? Får man ha egna sånger och dikter vid dopet? Döper Svenska kyrkan vuxna? Här hittar du de vanligaste frågorna om dop.

Hur går ett dop till

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Dopet kan också ske genom att man sänker ner hela kroppen i vatten. Hur själva gudstjänsten utformas kan du läsa mer om här: Så går en dopgudstjänst till

Vad är ett dopsamtal?

Innan dopet äger rum har prästen alltid ett dopsamtal. Det är ett samtal om vad dopet innebär och hur dopgudstjänsten går till.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt.

Kan man ha egna dikter och sånger vid dopet?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en särskild ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg.

Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet. Här finns förslag och inspiration!

Måste man ha särskilda kläder?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop. I Lunds domkyrkoförsamling har vi dopklänningar och konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Du bokar detta genom att mejla info@lundsdomkyrka.se

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Vem kontaktar jag för att boka dop?

Dop och eventuell lokal för dopkalas bokas hos vår pastorsexpedition. Du kan antingen ringa, mejla, besöka oss eller boka via vår kalender här på webben.
Du kan läsa mer här: Boka dop

Får man döpa sitt barn i en annan församling än den man bor i?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.

Vi har flyttat utomlands, får vårt barn ändå döpas i Sverige?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt.

Var registreras dopet om jag bor utomlands?

Om du är svensk medborgare och bor utomlands så registreras ditt dop av Kyrkokansliet i Uppsala. Om du flyttar till Sverige ska du meddela din lokala pastorsexpedition som då registrerar dig som medlem i Svenska kyrkan.

Kan man bli döpt om man inte är svensk medborgare?

Även den som inte är svensk medborgare kan bli döpt i Svenska kyrkan. Innan dopet har man som vanligt ett dopsamtal med en präst. Dopet ger inte starkare skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige om man är asylsökande.

Kan man ha dop hemma, till exempel i trädgården?

Ja det kan man, men förutsättningarna för detta ser olika ut i församlingarna oftast beroende på praktiska omständigheter. Det är bäst att kontakta pastoratsexpeditionen och fråga vilka möjligheter som finns. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker. Lunds pastoratsexpedition har telefonnummer 046-71 88 88.

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte samtidigt som någon annan, går det?

Ja, det går. Ibland sker dop enskilt i en dopgudstjänst och ibland döps flera barn samtidigt. Ibland sker dop i församlingens vanliga söndagsgudstjänst. Här kan du läsa mer.

Vad menas med att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan och ger tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i dopboken, i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet äger rum.

Vem får vara fadder?

Den som är döpt får vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.

Fler frågor? Välkommen att kontakta Lunds domkyrkoförsamling: info@lundsdomkyrka.se