Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. I Lunds domkyrka har vi doptider på lördagar.

 

Dopgudstjänsten följer en särskild ordning, men det finns gott om utrymme att göra den personlig. Under dopsamtalet väljer ni tillsammans med den präst som döper vilka sånger, dikter och böner som ni önskar.Vid dophögtiden brukar den som ska döpas, eller föräldrar och faddrar, tillsammans med barnet, gå fram till dopfunten.

INLEDNING: VI SJUNGER PSALMER OCH LÄSER BIBELTEXT

Församlingen sjunger psalmer som familjen, eller den person som ska döpas, kan ha varit med och valt. Föräldrar eller faddrar kan också medverka genom att till exempel läsa en text ur Bibeln eller be för barnet.

TROSBEKÄNNELSEN

Vid dopet läser man tillsammans kyrkans trosbekännelse, som är en sammanfattning av vad hela kyrkan står för.

PRÄSTENS FRÅGA

Prästen ställer sedan en fråga till den som ska döpas, eller till dopbarnets föräldrar.

Till föräldrar som vill döpa sitt barn: Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Till den som ska döpas: Vill du döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Den som ska döpas, eller föräldrarna, svarar ja.

VATTNET I DOPFUNTEN

Prästen eller någon annan – kanske ett syskon – häller vatten i dopfunten.

Den som ska döpas får vatten öst tre gånger över sitt huvud. Vi döps nämligen i den treenige Gudens namn: Fader, Son och Helig Ande.

AVSLUTNING: BÖN OCH VÄLSIGNELSE

Efter en bön om att den Heliga Anden alltid ska vara med och inspirera och leda den döpta människan sänds alla ut i vardagen igen. Det sker efter att prästen har läst en 4 000 år gammal välsignelse där Gud ger sitt löfte om att alltid vara med oss.

Boka dop i Lunds domkyrka

Här hittar du formulär och information om hur du bokar dop!