Fördjupning

Här kan du lära dig mer och se bilder från Domkyrkan. Följ länkarna till det som intresserad dig. Du är alltid välkommen till Domkyrkan.

Jätten Finn

Så gott som alla skolbarn i Skåne känner till sagan om Jätten Finn som byggde Lunds domkyrka. Men i verkligheten föreställer jätten förmodligen bibelns Simson. Vem Jätten Finns fru egentligen föreställer vet man inte säkert.

S:t Laurentius

På flera platser i Lunds domkyrka, bland annat i högkoret, kan S:t Laurentius, känd som den första diakonen och humorns beskyddare, ses. Lunds domkyrka är invigd till hans ära.

Biskopslängd

Från år 1060 har det funnits biskopar i Lund. Den förste hette Henrik och den nuvarande Johan Tyrberg.

Nyckeltal

Lunds domkyrka har historia som sträcker sig längre tillbaka i tiden är de flesta andra byggnader i Norden. Här har några nyckelårtal ur denna historia samlats.

Orglar

Den första orgeln i Domkyrkan byggdes på 1200-talet. Det var troligen en blockverksorgel som stod vid det norra tornets fot. År 1626 uppfördes en orgel på lektoriemuren som avdelade kyrkorummet av orgelbyggare Johann Lorentz.

Domkyrkans dolda språk

En ljuslåga fladdrar vid altaret ovanför trappan. Det blänker av guld i mosaiken. Änglar, drakar och lejon ser allvarligt på besökaren. Domkyrkan har många rum och bilder. När man kommer in under dess dunkla valv ser man sådant som är både storslaget och hemlighetsfullt.

Domkyrkomuseet

Med entré via Lunds historiska museum vid Krafts torg kommer du till Domkyrkomuseet. Där kan du lära dig mer om Domkyrkans historia samt se ett flertal skrudar från 1200-talet och framåt.

Föremål ur Domkyrkans samlingar

Under Lunds domkyrkas korstolar har man funnit små lappar med skrift på danska och latin från 1300-, 1400- och 1500-talen. Vardagliga texter från medeltiden är väldigt sällan bevarade