Jätten Finn vakar över kryptan

Så gott som alla skolbarn i Skåne känner till sagan om Jätten Finn som byggde Lunds domkyrka. Men i verkligheten föreställer jätten förmodligen bibelns Simson. Vem Jätten Finns fru egentligen föreställer vet man inte säkert.

I besvikelse över utebliven betalning för kyrkbygget ska Jätten Finn enligt sagan ha velat rasera sin skapelse, i stället förminskades och förstenades han vid kolonnen där han än i dag står. Så slutar sagan om Jätten Finn, en berättelse som så gott som samtliga skolbarn i Skåne känner till.

Den norra kolonnen (som enligt sagan föreställer Jätten Finn) är förmodligen en bild av bibelns Simson som river filistéernas tempel. Bibelberättelsen har paralleller till Jesu förutsägelse om att han ska riva templet i Jerusalem och bygga upp det igen på tre dagar, vilket i sin tur syftar på Jesu egen uppståndelse på den tredje dagen.

Den södra kolonnen (som enligt sagan föreställer Finns hustru och barn) är betydligt mer svårtydd, det finns ingen teori som har accepterats av alla kännare. Om man tittar närmare på figuren ser man att den inte föreställer en kvinna utan en man med ett styrkebälte runt midjan, även barnet i mannens famn har ett styrkebälte. Vidare är mannen bunden fast vid pelaren med ett rep och i hans händer håller han en kavel för att nå runt pelaren. Skulpturen kanske föreställer en byggnadsarbetare som reser en pelare med det lilla barnets oskyldiga tro, eller en liten ängels, hjälp. En annan teori hävdar att de föreställer Simson och Delila.

Om teorin med Simson och byggnadsarbetaren skulle stämma blir den kombinerade symboliken tydlig; den norra skulpturen som en bild av Kristus som upprättar kyrkan på jorden och den södra en bild av hur kyrkan rent praktiskt byggs.

Jätten Finn