Ett pärlband av händelser

Lunds domkyrka har historia som sträcker sig längre tillbaka i tiden är de flesta andra byggnader i Norden. Här har några nyckelårtal ur denna historia samlats.

 • ca. 1050 Lunds domkyrkas föregångare uppförs.
 • 21 maj 1085 Knut den heliges gåvobrev. Domkyrkans äldsta delar
 • 1103 eller 1104 Lund bli ärkebiskopssäte över Norden. Förste ärkebiskopen hette Ascer.
 • 30 juni 1123 Kryptans högaltare invigs
 • 1 september 1145 Domkyrkans högaltare invigs
 • 1234 Svår eldsvåda. Domkyrkans äldsta kvarvarande inventarier anskaffas.
 • Ca 1350-1375 Korstolarna tillverkas
 • 1398 Altarskåpet doneras till Domkyrkan av fru Ida till Gladsax.
 • Ca 1424 Det astronomiska uret tillverkas.
 • Slutet av 1400-talet Den sjuarmade ljusstaken tillverkas.
 • ca. 1510-1527 Domkyrkan restaureras av Adam van Düren.
 • 1519 Birger Gunnarsen, Lunds siste vigde ärkebiskop avlider.
 • 1536 Reformationen genomförs i Danmark.
 • 1592 Predikstolen uppförs
 • 1658 Skåne blir svenskt i och med freden i Roskilde.
 • 28 januari 1668 Lunds universitet invigs i Domkyrkan.
 • 1700-talets slut Vissa skulpturer, bland annat ”Finnkolonnen”, vanställs.
 • 1832-1859 Domkyrkan restaureras av CG Brunius.
 • 1860-1880 Domkyrkan restaureras av Helgo Zettervall.
 • 1923 Det restaurerade astronomiska uret återinvigs.
 • 1925-1927 Absidens mosaik utförs av Joakim Skovgaard
 • 1930 Emanuel Vigeland utför absidens och transeptens glasmålningar
 • 1934 Byggs den stora orgeln av Marcussen & Søn
 • 1954-1963 Domkyrkan restaureras av Eiler Græbe
 • 1990 Mittskeppets altarplats skapas
 • 2011 Domkyrkoforum invigs