Sex orglar i Domkyrkan

Den första orgeln i Domkyrkan byggdes på 1200-talet. Det var troligen en blockverksorgel som stod vid det norra tornets fot. År 1626 uppfördes en orgel på lektoriemuren som avdelade kyrkorummet av orgelbyggare Johann Lorentz. Nu finns hela sex orglar på olika platser i kyrkan.

Den nuvarande läktarorgeln, som är Sveriges största kyrkorgel, byggdes mellan åren 1932 och 1934 av det danska företaget Marcussen & Søn. Den har 102 stämmor, fyra manualer och pedal och har 7 074 pipor. Piporna är mellan en centimeter och tio meter långa. I orgeln ingår ett tjugotal stämmor helt eller delvis från 1836 och 1876 års orglar. Orgeln renoverades av Marcussen 1992.

Kororgeln, som används vid de flesta gudstjänsterna, är byggd 1977 av Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri, Köpenhamn. Den har 23 stämmor, två manualer och pedal. Den är delvis inspirerad av 1626 års Lorentzorgel.

Inuti det astronomiska uret finns Domkyrkans minsta orgel på vilken ett spelverk spelar In Dulci Jubilo två gånger om dagen. Dessutom finns en orgel i dopkapellet, en i kryptan och en i sjuarmade ljusstakens kapell.