Ekumenisk dialog

Det historiska mötet med påven i Lund 31 oktober 2016 var frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker.

Många berördes av den känsla av gemenskap som uppstod under gudstjänsten. Men hur fortsätter det ekumeniska arbetet i Lunds domkyrka? Vad gör vi idag och vad planerar vi framöver? Här har vi samlat en del av våra arrangemang som knyter an till ekumeniskt arbete.

Fem gemensamma löften
Om påvens besök och de fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen, kan du läsa här.

Katolska mässor i Lunds domkyrka
S:t Thomas katolska kyrka i Lund, genomgick en större ombyggnad 2018-2019. Under byggperioden firade församlingen mässor på söndagar i Lunds domkyrka. Läs mer om samarbetet här!

Ekumenisk vesper
I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans i en gemensam vesper. Läs mer om den gemensamma vespern här.

Vi firar också ekumenisk vesper på spanska under ett antal fredagskvällar i Domkyrkan. Program finns här.

Lunds kristna råd är ett samarbetsorgan för kristna församlingar och organisationer i Lund. Syftet med verksamheten är att främja den ekumeniska gemenskapen i Lund genom att organisera gemensamma arrangemang, att erbjuda mötesplatser för samtal om kristen tro samt att inbjuda till dialog mellan samfunden. Program finns här

Mariavall, Jesu moder Marias Kloster, är ett katolskt benediktinerkloster för nunnor, beläget i Tomelilla kommun på Österlen i Skåne. Systrarna leder böner för kristen enhet med lovsång och tyst tillbedjan, i Mariavalls klosterkyrka andra tisdagen i månaden, kl. 20-20.30. Därefter följer systrarnas kvällsbön Completorium som alla är välkomna att delta i. Mer info på här.

Dominikanerklostret i Rögle utanför Lund har bland annat arrangerat ekumeniska lördagar med föredrag, gemensam andakt med mera. Mer information finns här.

Lutherska världsförbundet, LWF, är ett omfattande internationellt samarbetsorgan för lutherska kyrkor. Förbundet bildades i Lund 1947 och har nu 140 medlemskyrkor fördelade på 79 länder och omfattande över 70 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är medlem i LWF. Ett av LWF:s prioriterade områden är ekumenik. Mer information finns på
www.lutheranworld.org

Multifaith Chaplaincy i Lund är ett samarbetsavtal mellan Studentprästerna och representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund. Läs mer här.

Nattvardsföreningen Filippi på Sandgatan i Lund firar mässor under året.