Gudstjänst

Vid något av kyrkans sex altare firas gudstjänst varje dag. Till Domkyrkans gudstjänster är alla välkomna.

Porten – Katedralens soluppgång

Varje människa som vandrar in i Lunds domkyrka genom den stora porten i väster vänder sig mot soluppgången. Hela den väldiga domen vetter mot öster, mot solen och ljuset och bjuder in varje besökare att göra likadant.

Altaret – mötet i mitten

I det kristna livet bjuds varje människa in att upptäcka och djupna i sin en egen personliga relation till Gud. Att vara ensam med Gud i bön och lyssnande är viktigt för att komma nära.

Fasta gudstjänsttider

Inom Domkyrkans väggar finns flera mindre kyrkorum – även om vi inte tänker så vanligtvis. Vid något av kyrkans sex altare firas gudstjänst varje dag.

Lämna ett förbönsämne

I alla gudstjänster i Lunds domkyrka ber vi en förbön, en bön för händelser, personer och sammanhang i vår omvärld, långt borta eller väldigt lokalt. Du kan vara med och påverka vad vi ska be för.