Altaret – mötet i mitten

I det kristna livet bjuds varje människa in att upptäcka och djupna i sin en egen personliga relation till Gud. Att vara ensam med Gud i bön och lyssnande är viktigt för att komma nära. Men ingen kan vara kristen helt på egen hand. Vi behöver också lyssna, be och möta Gud tillsammans och därför firar vi gudstjänst. Jesus lärde oss att be Vår Fader och inte Min Fader…

I Lunds domkyrka finns sex olika altare att fira gudstjänst vid. Några av dem står in mot en vägg och andra mitt i ett rum men trots det står varje altare i mitten! I kyrkor där altarringen finns bevarad blir detta tydligt. En altarring är trots namnet ingen hel ring utan bara en halvcirkel. Resten av cirkeln finns där men är osynlig för våra ögon. Det är när altaret dukas med bröd och vin i mässan som cirkeln blir hel. Vi som ännu lever på denna jord finns samlade på den synliga sidan av altaret och tar emot Kristus i bröd och vin. På den andra sidan altaret finns alla de som gått före oss in i himmelriket, alla änglarna och Gud själv. Det är den himmelsdimensionen som gör ringen hel.

Så ingår jag som kristen i något som är mycket större än jag själv. Prästen lyfter ett bröd från altaret, bryter det i två delar och säger: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Och vi svarar:

Så är vi fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.

Även om vi bara är två eller tre som firar mässan är vi alltså många. För i mässan försvinner tid och rum och vi blir en enda kropp tillsammans med alla troende över hela jorden och i himlen.