Lämna ett förbönsämne

I alla gudstjänster i Lunds domkyrka ber vi en förbön, en bön för händelser, personer och sammanhang i vår omvärld, långt borta eller väldigt lokalt. Du kan vara med och påverka vad vi ska be för.

Fyll i ett förbönsämne i formuläret nedan, och tryck sedan på skickaknappen så är du med och påverkar förbönen i Lunds domkyrka. Ditt förbönsämne kommer att infogas i förbönen vid en av gudstjänsterna den kommande veckan.

    Ditt namn

    Vänligen, be för detta:

    Här kan du läsa mer om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i Svenska kyrkan.