Kyrkans tro

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv.  I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek.

Att Kristus uppstod innebär att livet är starkare än döden. Här och nu fortsätter Gud att genom sin Ande sitt att ge kraft och hopp, i vardagens glädjeämnen och svårigheter. Det är evangeliet och centrum i Svenska kyrkan. Evangelium är grekiska och betyder ”glatt budskap”.

Att Svenska Kyrkan också kallas luthersk utgår från reformationen och att Martin Luther (1483 – 1546) gjorde upp med det han tyckte stod mellan människan och Gud. För Martin Luther handlar tron om att lita på att Gud är nära varje människa med sin kärlek och förlåtelse. Därför bör varje människa ha tillgång till evangeliet, och Martin Luther var mån om att varje människa skall ha tillgång till bibeln på sitt språk. Allt för att evangeliet skulle nå varje människa i konkreta situationer och bli levande hopp och kraft.

Läs mer om Svenska kyrkans tro på Svenska kyrkans webbplats.

Tusenårig tradition

Genom många århundraden har kyrkklockorna ljudit och kallat människor till gudstjänst. Samma kyrkväggar har omgett flera generationer människors böner, tankar, sorg, glädje och tacksamhet. I Svenska kyrkan förenas en tusenårig tradition med de livsfrågor vi funderar över idag.

Tro, bekännelse och lära

Svenska kyrkan är en evangeliskt-lutherskt kyrka vars identitet tydliggörs genom dess tro, bekännelse och lära.

Ett bönens rum

Det finns många sätt att be. Ett av de enklaste sätten lär själva katedralen oss som vänder sig mot öster, mot soluppgången och Kristus. Så kan jag också göra mitt i vardagen när jag känner mig vilse och ensam eller fylls av tacksamhet och glädje.

Att bli sänd genom dopet

Dopet är början på det kristna livet. Många döps som barn men även dop av vuxna är vanligt. Man behöver inte kunna och veta allt om Bibeln och Kyrkan vid dopet. Det viktiga är att man vill fördjupa sig i sin tro och lära känna Kristus