Tro, bekännelse och lära

Svenska kyrkan är en evangeliskt-lutherskt kyrka vars identitet tydliggörs genom dess tro, bekännelse och lära.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Evangelisk innebär att dess grund är Bibelns evangelium – glädjebudskap – om Jesus Kristus. Luthersk kallas den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet. En av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther, som fått ge namn åt denna inriktning. Den främste svenske reformatorn var Olaus Petri.

Vid varje dop läses den apostoliska trosbekännelsen. Den är en av de äldsta sammanfattningarna av den kristna tron. Under kyrkans 2000-åriga historia har det tillkommit olika lärodokument, som formulerats utifrån sin tids frågor. Den grund kyrkan är byggd på är lagd en gång för alla. Det är Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I många sammanhang har Jesus Kristus liknats vid trons kärna och stjärna. För att bevaras och leva vidare tar sig tron hela tiden nya uttryck.

Svenska kyrkans identitet som evangelisk-lutherskt trossamfund tydliggörs genom kyrkans tro, bekännelse och lära. Dessa tre begrepp kan väldigt enkelt beskrivas på detta sätt: Tron är tillit till Gud, både kyrkans gemensamma tro och den enskilde kristnes. Bekännelsen är kommunikation av tron, hur man uttrycker sin tro. Läran är själva innehållet i tron och bekännelsen, hur de kan beskrivas.