Tusenårig tradition

Genom många århundraden har kyrkklockorna ljudit och kallat människor till gudstjänst. Samma kyrkväggar har omgett flera generationer människors böner, tankar, sorg, glädje och tacksamhet. I Svenska kyrkan förenas en tusenårig tradition med de livsfrågor vi funderar över idag.

Varje människa är unik, skapad i kärlek och med sina särskilda livsgåvor. För att kunna se, älska och bekräfta andra måste man själv bli sedd, älskad och bekräftad. I den kristna traditionen vill man betona denna bekräftelse just för att varje människa är unik, för sina medmänniskor och för Gud.

Det är till kyrkan man vänder sig vid högtidliga tillfällen eller viktiga milstolpar i livet. Svenska kyrkan kan också vara en plats där det finns rum för en stunds eftertanke, en utsträckt hand i svåra stunder, ett samtal eller ett möte.

Gudstjänsten är kärnan i Svenska kyrkans liv och dess uppgift är att skapa möten mellan Gud och människor. Till gudstjänsterna är alla välkomna, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkan står öppen för alla och erbjuder oss sina erfarenheter, sin tro och sin gemenskap.