Röster i valven för gys13

Historia

Många människor har bidragit till att Domkyrkan ser ut som den gör. Vissa personer har lämnat större avtryck än andra, både i, på och utanför Domkyrkan.

ur GYS13

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika samband i tid och rum för att på så sätt utveckla en förståelse för historiska samhällsförändringar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika tiders levnadsvillkor och människors roller i samband med samhällsförändringar. ”

Det började med en vikingakung och med åren växte Lund till en viktig religiös och politiskt plats i Skåne och Danmark, vilket gjorde att många framstående och inflytelserika personer besökte staden och till och med flyttade hit. När universitetet sedan startade i Lund fick staden ytterligare en attraktiv dragningskraft.

Under rundturen får vi möta färgstarka personer som rört sig i Lund och Domkyrkan och som på olika sätt bidragit till stora som små detaljer i kyrkobyggnadens exteriör och interiör. Möt kungar, fruar och biskopar från medeltid till nutid.

 

Ålder Gymnasiesärskolan

Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter

Tid Under hela året

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
1000-talet Vem var Sven Tveskägg och vad gjorde han?

 

Historia

 

1100-talet Hur var domkyrkobygget som arbetsplats?

Vilka ser vi på den södra väggens relief?

Historia

Religion

1200- talet Vad fick ärkebiskopen Andreas Sunesen uppleva på sitt korståg i Tallinn?

Vad var Domskolan?

 

Historia

Religion

1300- och

1400-talet

Vem var fru Ide Pedersdotter Falk och vad gjorde hon för Domkyrkan?

När besökte Erik av Pommen Domkyrkan och varför?

Historia

Religion

1500- talet Vad gjorde fru Görvel Fadersdotter Sparre i Lund?

När var reformationen i Skåne?

Historia

Religion

Samhällskunskap

1600-talet Vem var Peder Winstrup?

När grundades Lunds universitet?

Historia

Religion

 

 

1800-talet Vilken betydelse hade familjen Thomander för staden?

Hur var det att vara Emelie Thomander, fru till biskopen?

Historia

Religion

Idag Vem är biskop Johan Tyrberg?

Vem är ärkebiskop Antje Jackelén?

Historia

Religion

Samhällskunskap