Han var med när världen kom till Lund

En av anledningarna till att höstens uppmärksammande av reformationsjubileet sker i just Lund är att det var här Lutherska världsförbundet bildades 1947. Och trots att det var nästan 70 år sedan finns det de som minns och kan berätta om hur det var när världen kom till Lund. ”Man fick verkligen vara med om något”, säger Carl-Gustaf Andrén, teolog, professor och före detta universitetskansler.

Året var 1947. Carl-Gustaf Andrén höll som bäst på att avsluta sin teologie kandidat-­examen vid Lunds universitet och tentamensläste flitigt när han fick höra talas om att högt uppsatta företrädare för olika lutherska kyrkor skulle mötas i Lund under sommaren.
– Det visade sig att man kunde gå in som ”visitor” så jag anmälde mig, minns Carl Gustaf Andrén, i dag 94 år gammal.
Att mötet var något utöver det vanliga i Lund på den tiden var det ingen tvekan om.
– Det var ett sådant internationellt nedslag. Det var inte så mycket säkerhetsarrangemang på den tiden så man kunde gå runt och prata med folk helt fritt. Det var speciellt att som student få komma in i dessa mäktiga sammanhang.

Totalt var det 300 visitors som fick delta och Carl-Gustaf Andrén blev en av dessa. Tillsammans med 180 delegater bildade man tre olika sektioner.
– Jag valde den tredje sektionen som handlade om ”Problems in a troubled world”. Det var ju med bakgrund mot att Europa låg i spillror efter kriget, och handlade mycket om mänskliga rättigheter och om alla människors lika värde ut­ifrån Bibeln och det kristna budskapet. Gruppen leddes av Edvard Rodhe som var biskop i Lund, berättar Carl-Gustaf Andrén.

Han beskriver känslan av att vara en del av ett internationellt sammanhang på ett sätt som han tidigare inte varit med om. Vid mötena pratades det främst tyska och engelska.
– Och de talade olika tyska dialekter, jag hade ju främst lärt mig skriva och läsa tyska, säger Carl-Gustaf Andrén.
Förutom mötena i de olika sektionerna bjöds det på tal i AF-borgen av framträdande personer.
– Jag minns speciellt när Anders Nygren hade valts till president för Lutherska världsförbundet och talade om vikten av att de lutherska kyrkorna enade sig. Jag minns också när den norske biskopen Eivind Berggrav, som fängslades under kriget, talade om kyrkan och kristen tro i en diktatur. Han sa: ”Ibland måste man säga nej, även om man riskerar livet”. Också Hanns Lilje, från Hannover, som varit med i motståndsrörelsen men som faktiskt talade mest om glädjen i gudstjänsten.

Men framför allt minns Carl-Gustaf Andrén de stora gudstjänsterna när Domkyrkan fylldes av 480 deltagare från 36 lutherska kyrkor och 20 länder, plus alla andra som kunde få plats.
– När vi läste Fader vår tillsammans läste var och en på sitt språk, då gick det rysningar längs ryggraden. Vi var liksom inte vana vid det där internationella.

Men hur kommer det sig då att Lutherska världsförbundet kom att bildas i just Lund? Sedan mitten på 1800-talet hade de lutherska kyrkorna arbetat med att närma sig varandra, först de tyska kyrkorna och senare de lutherska kyrkorna i USA.
– Man bestämde sig för att arbeta för en enhetlig sammanslutning, och man hade bland annat ett planerings­möte i Paris inför slutmötet men sedan avbröts allt av kriget. Så när man skulle ta upp arbetet igen efter kriget var ju Sverige skonat, och i Lund var man dessutom väldigt stor på Luther-forskning, berättar Carl-Gustaf Andrén.
Professorn (och senare biskopen) Anders Nygren, som skulle komma att bli Lutherska världsförbundets första president, var en känd Luther-tolkare och som av en händelse även den som Carl-Gustaf Andrén skulle tentera för den där sommaren 1947.
– Jag kommer speciellt ihåg en av hans lite roliga formuleringar: ”Vi ska inte gå tillbaka till Luther, vi ska gå framåt mot Luther”, säger Carl-Gustaf Andrén.
Så, hur ser Carl-Gustaf Andrén då på höstens begivenhet då Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan, med påven i spetsen, tillsammans ska uppmärksamma reformationsjubileet?
– Jag tycker det är fantastiskt! Så mycket har hänt sedan 1947, då fanns det inte några katolska representanter närvarande.

Carl-Gustaf Andrén tror att processen att lutheraner och katoliker närmar sig varandra mer och mer är en naturlig utveckling.
– Det handlar ju om den eviga frågan om enhet och splittring. Höstens möte blir en symbolisk handling att ta vara på och visar att det är mer som förenar än som skiljer, säger han.

Fakta: Carl-Gustaf Andrén

  • Född: 1922 i Slättåkra i Halland.
  • Bor: Lund.
  • Bakgrund: Avlade teologie kandidat-examen vid Lunds universitet 1947 och prästvigdes 1948. 1967 utsågs han till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. 1977–1980 var han rektor för Lunds universitet, och 1980-1987 universitetskansler. Han har också haft uppdrag inom olika statliga utredningar samt suttit i styrelser för organisationer och företag.

Fakta: Lutherska världsförbundet

  • Lutherska världsförbundet är ett omfattande internationellt samarbetsorgan för lutherska kyrkor.
  • Förbundet har 140 medlemskyrkor och man har tillsammans över 70 miljoner medlemmar.
  • Svenska kyrkan är medlem i LVF.

 

Text: Emilie Ekelund
Foto: Jan Kjellström