Altarskåpet – utställning

Utställning på VÄGGEN
Fotografier av Gunnar Menander