Ekumenisk middagsbön på Världsböndagen

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Susannah Carlsson
Domkyrkan och Lunds ekumeniska kvinnoråd