Ekumenisk vesper

S:t Thomas och Domkyrkoförsamlingen