Faurés Requiem och musik av Per-Gunnar Petersson

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Körsångare från stiftets kyrkokörer framför under ledning av Stefan Ekblad musik av Fauré och Per-Gunnar Petersson.
Kyrkosångsförbundet i Lunds stift.