Från Freja till Finn

Ansvarig: Henrik Bernro
Öppen visning för barn. Fri entré, samling i Domkyrkan.