Från Freja till Finn

Ansvarig: Anita Larsson
Öppen visning för barn. Fri entré, samling i Domkyrkan.