Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Robert Bennesh
Kerstin Hesslefor Persson predikar.
Körsångare från Lunds pastorat.