Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Bo Sandahl
Musiker: Stefan Ekblad
Alla kyrkans körer