Högmässa

Präst: Jonas Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
Katedralkören och brasskvintett