Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Bo Sandahl
Musiker: Robert Bennesh
Kör: Svanholm Singers