Jordens bön, kyrkospel

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Lunds stifts kyrkospel