Konsert för internationella studenter

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Ansvarig: Jan Kjellström