Korstolarna

Utställning på VÄGGEN
Fotografier av Gunnar Menander