Kropp och rum – utställning i kryptan

Konstnär Petra Gipp
Utställningen pågår under perioden 19 oktober – 8 november