Kropp, rum och lyrik läsningar av lyrik i utställningen

Plats: Domkyrkan, kryptan
Läsningar av lyrik i utställningen