Labyrintvandring

Plats: Labyrinten
Mellan morgonmässan och pilgrimsbönen, klockan 8.30, vandrar vi i labyrinten vi Pilgrimsplats Liberiet varje onsdag under våren och sommaren.