Leçons de ténèbres av de Lalande, del I

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Johan Linderoth – tenor, Dohyo Sol, teorb
Judith-Maria Blomsterberg, barockcello