Luther och judarna- tillbakablick ochh uppbrott

Utställningen visas i form av roll-ups på Väggen
Samarbete med CTR