Musik i Konstkvällen

Ansvarig: Stefan Ekblad
C-mollmässa av W.A Mozart
Katedralkören under ledning av Stefan Ekblad