Musikhögmässa i körfestivalen

Präst: Mats Nyberg
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Susannah Carlsson
Svanholm singers uppför Mässa för manskör av Emil Fredberg.