Onsdagsföreläsning

Hoten mot den biologiska mångfalden och vägarna framåt
Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald, SLU