Onsdagsföreläsning

Hur kan vi mötas? Unga i en svår psykosocial situation och socialtjänsten
Veronica Dunér, socialsekreterare, och Francisca Hollander, behandlare, båda vid socialförvaltningen i Lund